Doskonała przyjaźń rodzi się między dobrymi oraz między tymi, co osiągnęli jednoczący stopień cnoty.


doskonała-przyjaźń-rodzi-ę-między-dobrymi-oraz-między-tymi-co-osiągnęli-jednoczący-stopień-cnoty
arystotelesdoskonałaprzyjaźńrodzisięmiędzydobrymioraztymicoosiągnęlijednoczącystopieńcnotydoskonała przyjaźńprzyjaźń rodzirodzi sięsię międzymiędzy dobrymioraz międzymiędzy tymico osiągnęliosiągnęli jednoczącyjednoczący stopieństopień cnotydoskonała przyjaźń rodziprzyjaźń rodzi sięrodzi się międzysię między dobrymimiędzy dobrymi orazdobrymi oraz międzyoraz między tymico osiągnęli jednoczącyosiągnęli jednoczący stopieńjednoczący stopień cnotydoskonała przyjaźń rodzi sięprzyjaźń rodzi się międzyrodzi się między dobrymisię między dobrymi orazmiędzy dobrymi oraz międzydobrymi oraz między tymico osiągnęli jednoczący stopieńosiągnęli jednoczący stopień cnotydoskonała przyjaźń rodzi się międzyprzyjaźń rodzi się między dobrymirodzi się między dobrymi orazsię między dobrymi oraz międzymiędzy dobrymi oraz między tymico osiągnęli jednoczący stopień cnoty

Dos­ko­nała przy­jaźń rodzi się między dob­ry­mi oraz między ty­mi, co osiągnęli jed­noczący sto­pień cnoty. -Arystoteles
dos­ko­nała-przy­jaźń-rodzi ę-między-dob­ry­mi-oraz-między-ty­mi-co osiągnęli-jed­noczący-sto­pień-cnoty
Między dobrymi wszystko dobrze się układa. -Cyceron
między-dobrymi-wszystko-dobrze-ę-układa
Teraźniejszość to stan między dawnymi dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością. -Anonim
teraźniejszość-to-stan-między-dawnymi-dobrymi-czasami-i-piękniejszą-przyszłośą
Miejcie litość nad nami, nad tymi których udziałem są niekończące się zmagania między Ładem a Przyrodą. -Guillaume Appolinaire
miejcie-litość-nad-nami-nad-tymi-których-udziałem-są-niekończą-ę-zmagania-między-Ładem-a-przyrodą
Bezinteresowna przyjaźń może istnieć tylko między ludźmi o jednakowych dochodach. -Paul Getty
bezinteresowna-przyjaźń-może-istnieć-tylko-między-ludźmi-o-jednakowych-dochodach
Prawdziwa przyjaźń przychodzi wówczas, gdy cisza między dwojgiem ludzi nie jest męcząca. -Dave Tyson Gentry
prawdziwa-przyjaźń-przychodzi-wówczas-gdy-cisza-między-dwojgiem-ludzi-nie-jest-męcząca