Doskonałość istnieje tylko w niebiosach i w marmurze.


doskonałość-istnieje-tylko-w-niebiosach-i-w-marmurze
anonimdoskonałośćistniejetylkoniebiosachmarmurzedoskonałość istniejeistnieje tylkotylko ww niebiosachniebiosach iw marmurzedoskonałość istnieje tylkoistnieje tylko wtylko w niebiosachw niebiosach iniebiosach i wi w marmurzedoskonałość istnieje tylko wistnieje tylko w niebiosachtylko w niebiosach iw niebiosach i wniebiosach i w marmurzedoskonałość istnieje tylko w niebiosachistnieje tylko w niebiosach itylko w niebiosach i ww niebiosach i w marmurze

Istnieje tylko jedna miłość ale istnieje tysiąc jej rozmaitych kropel. -Francois de la Rochefoucauld
istnieje-tylko-jedna-miłość-ale-istnieje-tysiąc-jej-rozmaitych-kropel
Doskonałość absolutna, w czymkolwiek by się pojawiła, jest symptomem śmierci. Doskonałość jest cnotą umarłych. -Antoine De Saint - Exupery
doskonałość-absolutna-w-czymkolwiek-by-ę-pojawiła-jest-symptomem-śmierci-doskonałość-jest-cnotą-umarłych
Doskonałość to dar niebios, tylko pragnienie doskonałości to norma człowieka. -Anonim
doskonałość-to-dar-niebios-tylko-pragnienie-doskonałoś-to-norma-człowieka
Wczorajsza róża istnieje tylko z imienia, imiona tylko puste pozostały. -Dante Alighieri
wczorajsza-róża-istnieje-tylko-z-imienia-imiona-tylko-puste-pozostały
Le­piej być władcą w piek­le, niż służyć w niebiosach. -John Milton
le­piej-być-władcą-w piek­-ż-służyć-w niebiosach
Bo kochać znaczy tworzyć, poczynać w barwie burzy rzeźbę gwiazdy i ptaka w łun czerwonych marmurze. -Krzysztof Kamil Baczyński
bo-kochać-znaczy-tworzyć-poczynać-w-barwie-burzy-rzeźbę-gwiazdy-i-ptaka-w-łun-czerwonych-marmurze