Dostanie się w ręce kilku lekarzy grozi śmiercią.


dostanie-ę-w-rę-kilku-lekarzy-grozi-śmiercią
menanderdostaniesięręcekilkulekarzygroziśmierciądostanie sięw ręceręce kilkukilku lekarzylekarzy grozigrozi śmierciądostanie się wsię w ręcew ręce kilkuręce kilku lekarzykilku lekarzy grozilekarzy grozi śmierciądostanie się w ręcesię w ręce kilkuw ręce kilku lekarzyręce kilku lekarzy grozikilku lekarzy grozi śmierciądostanie się w ręce kilkusię w ręce kilku lekarzyw ręce kilku lekarzy groziręce kilku lekarzy grozi śmiercią

Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem.Zapoznajemy się z kobietą w ciągu kilku chwil, poznajemy ją bliżej w ciągu kilku lat, ale dopiero zrywając z nią - poznajemy ją naprawdę.Nasza dusza jest bardzo ograniczona i nie potrafi ogarnąć kilku wzruszeń naraz. Gdy zatem zdarzy się, iż zostanie wystawiona na równoczesne działanie kilku emocji - pomniejsze postępują za najsilniejszą i kierują się ku niej, jakby niesione wspólnym dążeniem.Lekarzy nienawidzi się z przekonania lub z oszczędności.Umieram wśród zbyt wielu lekarzy.Błędy to proste sposoby na zdobycie doświadczenia przez lekarzy.