Dostosuj się do tempa natury: jej sekretem jest cierpliwość.


dostosuj-ę-do-tempa-natury-jej-sekretem-jest-cierpliwość
anonimdostosujsiędotempanaturyjejsekretemjestcierpliwośćdostosuj sięsię dodo tempatempa naturyjej sekretemsekretem jestjest cierpliwośćdostosuj się dosię do tempado tempa naturyjej sekretem jestsekretem jest cierpliwośćdostosuj się do tempasię do tempa naturyjej sekretem jest cierpliwośćdostosuj się do tempa natury

Cierpliwość jest siłą w jej najwyższej potencji. -Gertrud von Le Fort
cierpliwość-jest-łą-w-jej-najwyższej-potencji
Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie. -Jean-Jacques Rousseau
cierpliwość-jest-gorzka-ale-jej-owoce-są-słodkie
Cierpliwość sprawia w nas, że z jej pomocą znosimy zło doznawane od innych, że chronimy się od niedobrego smutku. -Stefan Wyszyński kard
cierpliwość-sprawia-w-nas-że-z-jej-pomocą-znosimy-zło-doznawane-od-innych-że-chronimy-ę-od-niedobrego-smutku
Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni. -Arystoteles Onassis
sekretem-biznesu-jest-wiedzieć-to-czego-nie-wiedzą-inni
Cierpienie nie jest prawem natury, jest to czasami jej przywilej, bo w tajnikach dusz niektórych nadmiar boleści staje się kolebką geniuszu lub zbrodni. -Władysław Stanisław Reymont
cierpienie-nie-jest-prawem-natury-jest-to-czasami-jej-przywilej-bo-w-tajnikach-dusz-niektórych-nadmiar-boleś-staje-ę-kolebką-geniuszu-lub-zbrodni