Dot­knij mnie... Dot­knij tak jak tyl­ko Ty potrafisz Wy­wołaj drżenie na mym stęsknionym ciele Dot­knij mnie... Dot­knij tak jak­bym miała zniknąć Za­nurz dłonie w mych włosach Dot­knij mnie... Dot­knij tak bym jęczała z roz­koszy Po­daruj spełnienie Dot­knij mnie... Do­tykiem Kochanka...


dot­knij-mnie-dot­knij-tak-jak tyl­ko-ty potrafisz-wy­wołaj-drżenie-na mym-stęsknionym-ciele-dot­knij-mnie-dot­knij-tak-jak­bym
odchłańdot­knijmnietakjak tyl­koty potrafiszwy­wołajdrżeniena mymstęsknionymcielejak­bymmiałazniknąćza­nurzdłoniew mychwłosachbymjęczałaz roz­koszypo­darujspełnieniedo­tykiemkochankadot­knij mniemnie dot­knijdot­knij taktak jak tyl­kojak tyl­ko ty potrafiszty potrafisz wy­wołajwy­wołaj drżeniedrżenie na mymna mym stęsknionymstęsknionym cieleciele dot­knijdot­knij mniemnie dot­knijdot­knij taktak jak­bymjak­bym miałamiała zniknąćzniknąć za­nurzza­nurz dłoniedłonie w mychw mych włosachwłosach dot­knijdot­knij mniemnie dot­knijdot­knij taktak bymbym jęczałajęczała z roz­koszyz roz­koszy po­darujpo­daruj spełnieniespełnienie dot­knijdot­knij mniemnie do­tykiemdo­tykiem kochankadot­knij mnie dot­knijmnie dot­knij takdot­knij tak jak tyl­kotak jak tyl­ko ty potrafiszjak tyl­ko ty potrafisz wy­wołajty potrafisz wy­wołaj drżeniewy­wołaj drżenie na mymdrżenie na mym stęsknionymna mym stęsknionym cielestęsknionym ciele dot­knijciele dot­knij mniedot­knij mnie dot­knijmnie dot­knij takdot­knij tak jak­bymtak jak­bym miałajak­bym miała zniknąćmiała zniknąć za­nurzzniknąć za­nurz dłonieza­nurz dłonie w mychdłonie w mych włosachw mych włosach dot­knijwłosach dot­knij mniedot­knij mnie dot­knijmnie dot­knij takdot­knij tak bymtak bym jęczałabym jęczała z roz­koszyjęczała z roz­koszy po­darujz roz­koszy po­daruj spełnieniepo­daruj spełnienie dot­knijspełnienie dot­knij mniedot­knij mnie do­tykiemmnie do­tykiem kochanka

Dot­knij mnie szep­tem swoich powiek Za­wieś na mnie myśli z ust stęsknionych Utul wykładziną przyszłych wspomnień Zbaw su­mienie uścis­kiem języków Bądź mi Bądź mym ocaleniem. -kszyszunia
dot­knij-mnie-szep­tem-swoich-powiek-za­wieś-na mnie-myśli-z ust-stęsknionych-utul-wykładziną-przyszłych-wspomnień-zbaw-su­mienie
-dot­knij.... -twar­dy..... -czy to złośli­wość ta­ka! że nie cho­wasz chle­ba do chlebaka!?  -poeta wyklęty
dot­knij-twar­dy-czy-to złośli­wość-­ka-że-nie cho­wasz-chle­ba-do chlebaka