Dotyk krzyczy milczeniem, ciszą Twoich dłoni na mym ciele... Pro­wadzi­my dialog, zdań wymianę w ciszy... językiem, ustami, palcami, ciałem...


dotyk-krzyczy-milczeniem-ciszą-twoich-dłoni-na-mym-ciele-pro­wadzi­my-dialog-zdań-wymianę-w-ciszy-językiem-ustami-palcami-ciałem
uśmiechnięta anielicadotykkrzyczymilczeniemciszątwoichdłoninamymcielepro­wadzi­mydialogzdańwymianęciszyjęzykiemustamipalcamiciałemdotyk krzyczykrzyczy milczeniemciszą twoichtwoich dłonidłoni nana mymmym cieleciele pro­wadzi­mypro­wadzi­my dialogzdań wymianęwymianę ww ciszyciszy językiemdotyk krzyczy milczeniemciszą twoich dłonitwoich dłoni nadłoni na mymna mym cielemym ciele pro­wadzi­myciele pro­wadzi­my dialogzdań wymianę wwymianę w ciszyw ciszy językiemciszą twoich dłoni natwoich dłoni na mymdłoni na mym cielena mym ciele pro­wadzi­mymym ciele pro­wadzi­my dialogzdań wymianę w ciszywymianę w ciszy językiemciszą twoich dłoni na mymtwoich dłoni na mym cieledłoni na mym ciele pro­wadzi­myna mym ciele pro­wadzi­my dialogzdań wymianę w ciszy językiem

Pośród no­cy, cienia i ciszy, Gdy w ser­cu tęskno­ty me­lodia gra, Coś w głębi tej ciszy krzyczy, Coś głębo­ko w ser­cu drga. A gdy kreślę w marzeniach Kształt Twoich dłoni i ust całuję ślad, Czuję łka­nie pośród drżenia. To sa­mot­ne ser­ce cichut­ko łka. A gdy budzę się sa­ma nad ranem, I zno­wu cze­ka mnie ciężki dzień, To wiem, że niedługo znów poczuję kochające ramię, I znów usłyszę : KOCHAM CIĘ :* Z nagim ciałem wiązać stale pojęcie erotyki: to jest mniej więcej tak samo inteligentne, jak gdyby myśląc o ustach myśleć ciągle o jedzeniu. Ustami nie tylko się je, także mówi się ustami. Nagim ciałem oddycha się.A może jut­ra nie ma może os­tatni raz mo­je oczy szu­kają twoich w bez­kre­sie nocy i rodzi się cisza na pro­gu dłoni może os­tatni raz od palców po zagłębienia bioder ciągnie się horyzont może ostatni...Być wo­dy strumieniem Od­dechu tchnieniem Spłynąć po twym ciele Roz­koszy aniele. ... Zbłądzić palcami Dot­knąć Cię sutkami Zli­zać na­miętność językiem Zadławić się miłości łykiem Us­ta na­pełnić męskością Roz­koszo­wać się twardością Ssać, gryźć i całować. .. Ani chwi­li nie zmarnować.Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych.Na­rysuj kształt Twych dłoni na mym ciele, rosą niech od­dech Twój ogar­nie moją skórę. War­gi me skaź ust Twą czer­wienią, daj zaz­nać to cze­go nig­dy nie poczułem.