Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem.


dowcip-i-mądrość-rodzą-ę-wraz-z-człowiekiem
john sheldondowcipmądrośćrodząsięwrazczłowiekiemdowcip ii mądrośćmądrość rodząrodzą sięsię wrazwraz zz człowiekiemdowcip i mądrośći mądrość rodząmądrość rodzą sięrodzą się wrazsię wraz zwraz z człowiekiemdowcip i mądrość rodząi mądrość rodzą sięmądrość rodzą się wrazrodzą się wraz zsię wraz z człowiekiemdowcip i mądrość rodzą sięi mądrość rodzą się wrazmądrość rodzą się wraz zrodzą się wraz z człowiekiem

Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń.Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń.Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem.Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem.Na nic się zda twierdzić, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, jeśli się zaprzecza, że rodzą się dobrzy. Zagwarantujcie dobroć człowieka, a wolność przyjdzie sama.