Dowcip i mądrość rodzą się wraz z człowiekiem.


dowcip-i-mądrość-rodzą-ę-wraz-z-człowiekiem
john sheldondowcipmądrośćrodząsięwrazczłowiekiemdowcip ii mądrośćmądrość rodząrodzą sięsię wrazwraz zz człowiekiemdowcip i mądrośći mądrość rodząmądrość rodzą sięrodzą się wrazsię wraz zwraz z człowiekiemdowcip i mądrość rodząi mądrość rodzą sięmądrość rodzą się wrazrodzą się wraz zsię wraz z człowiekiemdowcip i mądrość rodzą sięi mądrość rodzą się wrazmądrość rodzą się wraz zrodzą się wraz z człowiekiem

Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z-utratą-złudzeń
Mądrość przychodzi wraz z ut­ratą złudzeń. -George Santayana
mądrość-przychodzi-wraz-z ut­ratą-złudzeń
Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. -Dante Alighieri
nadzieja-przychodzi-do-człowieka-wraz-z-drugim-człowiekiem
Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z dru­gim człowiekiem. -Alighieri Dante
nadzieja-przychodzi-do człowieka-wraz-z dru­gim-człowiekiem
Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem. -Bruno
niektórzy-wolą-żyć-wraz-ze swoimi-wspom­nieniami-żeli-z żywym-człowiekiem
Na nic się zda twierdzić, że wszyscy ludzie rodzą się wolni, jeśli się zaprzecza, że rodzą się dobrzy. Zagwarantujcie dobroć człowieka, a wolność przyjdzie sama. -George Bernard Shaw
na-nic-ę-zda-twierdzić-że-wszyscy-ludzie-rodzą-ę-wolni-śli-ę-zaprzecza-że-rodzą-ę-dobrzy-zagwarantujcie-dobroć-człowieka-a-wolność