Dowcip jest bronią, ale nie należy karać za nielegalne posiadanie dowcipu.


dowcip-jest-bronią-ale-nie-należy-karać-za-nielegalne-posiadanie-dowcipu
antoni słonimskidowcipjestbroniąalenienależykaraćzanielegalneposiadaniedowcipudowcip jestjest broniąale nienie należynależy karaćkarać zaza nielegalnenielegalne posiadanieposiadanie dowcipudowcip jest broniąale nie należynie należy karaćnależy karać zakarać za nielegalneza nielegalne posiadanienielegalne posiadanie dowcipuale nie należy karaćnie należy karać zanależy karać za nielegalnekarać za nielegalne posiadanieza nielegalne posiadanie dowcipuale nie należy karać zanie należy karać za nielegalnenależy karać za nielegalne posiadaniekarać za nielegalne posiadanie dowcipu

Dowcip jest bronią bezbronnych.Groźby, po których nie następuje kara, budzą lekceważenie; należy jednak łagodniej karać, niż grozić.Mędrcy są ostrą bronią świata i dlatego nie należy ich pokazywać.Należy umieć trafiać w poglądy tą samą bronią, gdyż przeciw ideom strzały karabinowe są nieskuteczne.Obłęd mąci rozum, ale nie dowcip.DOWCIP: Mówi blon­dyn do blondynki: - Ale jest Pa­ni dzi­siaj czarująca! - Czy to ma być kom­pleks?- py­ta blondynka. - Nie chciałem Pa­ni zaimpregnować!