Dowcip jest bronią, ale nie należy karać za nielegalne posiadanie dowcipu.


dowcip-jest-bronią-ale-nie-należy-karać-za-nielegalne-posiadanie-dowcipu
antoni słonimskidowcipjestbroniąalenienależykaraćzanielegalneposiadaniedowcipudowcip jestjest broniąale nienie należynależy karaćkarać zaza nielegalnenielegalne posiadanieposiadanie dowcipudowcip jest broniąale nie należynie należy karaćnależy karać zakarać za nielegalneza nielegalne posiadanienielegalne posiadanie dowcipuale nie należy karaćnie należy karać zanależy karać za nielegalnekarać za nielegalne posiadanieza nielegalne posiadanie dowcipuale nie należy karać zanie należy karać za nielegalnenależy karać za nielegalne posiadaniekarać za nielegalne posiadanie dowcipu

Groźby, po których nie następuje kara, budzą lekceważenie; należy jednak łagodniej karać, niż grozić. -Francois Fenelon
groźby-po-których-nie-następuje-kara-budzą-lekceważenie-należy-jednak-łagodniej-karać-ż-grozić
Mędrcy są ostrą bronią świata i dlatego nie należy ich pokazywać. -Czuang-Cy
mędrcy-są-ostrą-bronią-świata-i-dlatego-nie-należy-ich-pokazywać
Należy umieć trafiać w poglądy tą samą bronią, gdyż przeciw ideom strzały karabinowe są nieskuteczne. -Antoine Rivarol
należy-umieć-trafiać-w-poglądy-tą-samą-bronią-gdyż-przeciw-ideom-strzały-karabinowe-są-nieskuteczne
DOWCIP: Mówi blon­dyn do blondynki: - Ale jest Pa­ni dzi­siaj czarująca! - Czy to ma być kom­pleks?- py­ta blondynka. - Nie chciałem Pa­ni zaimpregnować!  -Niusza
dowcip-mówi-blon­dyn-do blondynki-ale-jest pa­-dzi­siaj-czarująca-czy-to  być-kom­pleks-py­-blondynka-nie-chciałem-pa­