Dowcip jest jedyną rzeczą, którą tym trudniej znaleźć, im gorliwiej szuka.


dowcip-jest-jedyną-rzeczą-którą-tym-trudniej-znaleźć-im-gorliwiej-szuka
fryderyk chrystian hebbeldowcipjestjedynąrzecząktórątymtrudniejznaleźćimgorliwiejszukadowcip jestjest jedynąjedyną rzecząktórą tymtym trudniejtrudniej znaleźćim gorliwiejgorliwiej szukadowcip jest jedynąjest jedyną rzecząktórą tym trudniejtym trudniej znaleźćim gorliwiej szukadowcip jest jedyną rzecząktórą tym trudniej znaleźć

Śmiałość kobiety, która upiera się przy swej miłości, jest jedyną rzeczą godną największego podziwu na tym świecie.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Milczenie jest jedyną rzeczą ze złota, którą kobiety zdecydowanie pogardzają.Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny.My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor.O wiele trudniej znaleźć w kobiecie przyjaciela, niż znaleźć u niej przyjaciela.