Drób wo­li doświad­czo­nego rzeźnika.


drób-wo­li-doświad­czo­nego-rzeźnika
andrzej coryelldróbwo­lidoświad­czo­negorzeźnikadrób wo­liwo­li doświad­czo­negodoświad­czo­nego rzeźnikadrób wo­li doświad­czo­negowo­li doświad­czo­nego rzeźnikadrób wo­li doświad­czo­nego rzeźnika

Drob­nych podłości nie ma... naj­drob­niej­sza jest już morzem hańby. -Zygmunt Krasiński
drob­nych-podłoś-nie -naj­drob­niej­sza jest już-morzem-hańby
Człowiekiem bar­dziej doświad­czo­nym nie jest ten, który ma więcej lat, ale ten, który bar­dziej czuł smak życia. -Jean-Jacques (Jan Jakub) Rousseau
człowiekiem-bar­dziej-doświad­czo­nym-nie jest ten-który- więcej-lat-ale-ten-który-bar­dziej-czuł-smak-życia
Niejed­ne­go nau­czo­no od­ma­wiać pa­cie­rze, ale niewielu nau­czo­no się modlić. -Wincenty Lutosławski
niejed­ne­go-nau­czo­no-od­­wiać-pa­cie­rze-ale-niewielu-nau­czo­no ę-modlić