Drżą gwiaz­dy nocą, tęsknień łzę w ciszę niosą, nucą wspomnienia.


drżą-gwiaz­dy-nocą-tęsknień-łzę-w ciszę-niosą-nucą-wspomnienia
vergildrżągwiaz­dynocątęsknieńłzęw ciszęniosąnucąwspomnieniadrżą gwiaz­dygwiaz­dy nocątęsknień łzęłzę w ciszęw ciszę niosąnucą wspomnieniadrżą gwiaz­dy nocątęsknień łzę w ciszęłzę w ciszę niosątęsknień łzę w ciszę niosą

Przy­tulę się śnić Dzi­siaj za­piszę ciszę Noc, gwiaz­dy i ty K.A.Sz. 08.10.2015r.skry­wane nocą gdzieś w gwiaz­dach rozsiane sny zapomniane Ho­ros­kop z oczu Błyszczą jak gwiaz­dy nocą Za kulisami K.A.Sz. 27.01.2016r.Zamęt. Wrócą- jeszcze po­nucą... ;) Cris 22.06.2016r.W pol­skie la­to spo­cone za­pachem kon­wa­lii żądasz z prze­korą gwiaz­dek spa­dających nocą więc płynę żabką na skróty do Aus­tra­lii by zwinąć w cy­lin­der, które jeszcze migocą.Mój miły masz ta­kie wiel­kie czar­ne oczy jak strach I uśmiech jak księżyc pośrod­ku tej nocy - Spójrz! mówię - Gwiaz­dy drżą A ty się śmiejesz Mój miły jes­teśmy tak blisko od gwiazd dzieli nas tyl­ko cien­ki su­fit rozsądku kruchy jak szkło