Drży ser­ce jak liść Otul ciepłym spojrzeniem Gorączka spada K.A.Sz. 21.10.2015r.


drży-ser­-jak liść-otul-ciepłym-spojrzeniem-gorączka-spada-kasz-21102015r
crisdrżyser­cejak liśćotulciepłymspojrzeniemgorączkaspadakasz21102015rdrży ser­ceser­ce jak liśćjak liść otulotul ciepłymciepłym spojrzeniemspojrzeniem gorączkagorączka spadadrży ser­ce jak liśćser­ce jak liść otuljak liść otul ciepłymotul ciepłym spojrzeniemciepłym spojrzeniem gorączkaspojrzeniem gorączka spadadrży ser­ce jak liść otulser­ce jak liść otul ciepłymjak liść otul ciepłym spojrzeniemotul ciepłym spojrzeniem gorączkaciepłym spojrzeniem gorączka spadadrży ser­ce jak liść otul ciepłymser­ce jak liść otul ciepłym spojrzeniemjak liść otul ciepłym spojrzeniem gorączkaotul ciepłym spojrzeniem gorączka spada

Pożółkły jak liść Z nar­ko­zy wybudzone Ser­ce łomocze Krys­ty­na Sz. 19.11.2015r.Ser­ce pier­sią drży Wewnętrzne rozważania Bal­sam łez i śpisz K.A.Sz. 28.07.2015r.Na­pełnia serca Jak ga­ma barw upiększa Gorączka uczuć Krys­ty­na Sz. 07.02.2015r.Skrzydłami otul Po­wie­rzo­ne sekrety Aniele strzeż ich Krys­ty­na Sz. 02.12.2015r Szy­bo­wać jak ptak poczuć wol­ność, jak we śnie marzył pe­wien liść Pod­much zer­wał liść a ten, ku górze się wzbił ma­giczna chwila Zdep­ta­ny lis­tek nieg­dyś całością drze­wa smu­tek od­czu­wał jak krop­la światła co spadła z rzęs boga na ser­ce uśpione­go miasta noc budzi sta­re tęsknoty coś drży jeszcze ok­rucha­mi księżyca a więc we mnie istniejesz jak dźwięk zgubiony ze skrzyp­ca­mi w tle jak mu­ry za­pom­nianej warowni za­mykam snów okiennice czas zga­sić wspomnienia już dnieje