Dra­mat Kota Ko­kota w sta­nie Da­kota Głaszcząc ko­ta - a kot chicho­tał - Up­lotła ko­tu kok; Więc kot wpadł w amok I drąc z nią ko­ta się zachrobotał.


dra­mat-kota-ko­kota-w sta­nie-da­kota-głaszcząc-ko­- a kot-chicho­ł-up­lotła-ko­-kok-więc-kot-wpadł-w amok-i-drąc-z ą
awatardra­matkotako­kotaw sta­nieda­kotagłaszczącko­ta a kotchicho­tałup­lotłako­tukokwięckotwpadłw amokdrącz niąko­ta sięzachrobotałdra­mat kotakota ko­kotako­kota w sta­niew sta­nie da­kotada­kota głaszczącgłaszcząc ko­ta a kot chicho­tałchicho­tałup­lotłaup­lotła ko­tuko­tu kokwięc kotkot wpadłwpadł w amokw amok ii drącdrąc z niąz nią ko­ta sięko­ta się zachrobotałdra­mat kota ko­kotakota ko­kota w sta­nieko­kota w sta­nie da­kotaw sta­nie da­kota głaszczącda­kota głaszcząc ko­ta a kot chicho­tałup­lotła ko­tuup­lotła ko­tu kokwięc kot wpadłkot wpadł w amokwpadł w amok iw amok i drąci drąc z niądrąc z nią ko­ta sięz nią ko­ta się zachrobotał

Ala ma kota, ale kot ma dość Ali.Ala ma kota.Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności.Nie mysz wy­biera przys­ma­ki dla kota.Gdy kota nie ma w domu, rośnie odwaga myszy.Z elementarza: Ala ma kota na punkcie złota.