Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów.


dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
ignacy paderewskidro­gado suk­ce­sujest pełnako­bietpo­pychającychmężówdro­ga do suk­ce­sudo suk­ce­su jest pełnajest pełna ko­bietko­biet po­pychającychpo­pychających mężówdro­ga do suk­ce­su jest pełnado suk­ce­su jest pełna ko­bietjest pełna ko­biet po­pychającychko­biet po­pychających mężówdro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­bietdo suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychającychjest pełna ko­biet po­pychających mężówdro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychającychdo suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów

Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów. -Ignacy Paderewski
droga-do-sukcesu-jest-pełna-kobiet-popychających-mężów
Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
zawziętość-to dro­ga-do suk­­su-~ mrs-vercetti 
Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje. -Bob Hope (Leslie Townes)
suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje
Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango
miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś
Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet. -Oscar Wilde
brzydkie-kobiety-są-zawsze-zazdrosne-o-mężów-piękne-nigdy-piękne-nie-mają-na-to-czasu-są-zbyt-zazdrosne-o-mężów-innych-kobiet
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha