Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów.


dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
ignacy paderewskidro­gado suk­ce­sujest pełnako­bietpo­pychającychmężówdro­ga do suk­ce­sudo suk­ce­su jest pełnajest pełna ko­bietko­biet po­pychającychpo­pychających mężówdro­ga do suk­ce­su jest pełnado suk­ce­su jest pełna ko­bietjest pełna ko­biet po­pychającychko­biet po­pychających mężówdro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­bietdo suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychającychjest pełna ko­biet po­pychających mężówdro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychającychdo suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów

Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów.Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje.Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości.Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet.