Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół.


dro­ga-pięła ę-pod-górę-i opa­dała-w dół-wspi­na ę-lub-opa­da-za­żnie-od kierun­ku-w ja­kim ę-idzie-dla ko­goś-kto-idzie
r » juan rulfo » pedro páramodro­gapięła siępodgóręi opa­daław dółwspi­na sięlubopa­daza­leżnieod kierun­kuw ja­kim sięidziedla ko­gośktoidziew tę stronędro­gabieg­niegórędlate­goco wra­ca w dółdro­ga pięła siępięła się podpod góręgórę i opa­dałai opa­dała w dółwspi­na się lublub opa­daopa­da za­leżnieza­leżnie od kierun­kuw ja­kim się idziekto idzieidzie w tę stronędro­ga bieg­niebieg­nie podpod górędla te­godro­ga pięła się podpięła się pod górępod górę i opa­dałagórę i opa­dała w dółwspi­na się lub opa­dalub opa­da za­leżnieopa­da za­leżnie od kierun­kukto idzie w tę stronędro­ga bieg­nie podbieg­nie pod górę

Dro­ga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu
dro­ga-w górę-jest drogą-w dół
Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół. -Heraklit z Efezu
ta-sama-droga-prowadzi-pod-górę-i-w-dół
Bajki to są, jakoby ziemia miała się obracać, bo gdyby się obróciła, to by ci, co są na górze, pospadali na dół, a inni znowu poszliby w górę. -Alojzy Żółkowski
bajki-to-są-jakoby-ziemia-miała-ę-obracać-bo-gdyby-ę-obróła-to-by-co-są-na-górze-pospadali-na-dół-a-inni-znowu-poszliby-w-górę
Ona - mi­mo wszys­tko - szła w górę. On - jak ka­mień - le­ciał w dół. -Jerzy Pilch
ona- mi­mo-wszys­tko- szła-w górę-on- jak ka­mień- ­ciał-w dół