Dro­ga przez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przez władzę do majątku.


dro­ga-przez-majątek-do władzy-jest mniej-nieu­czci­wa-ż-dro­ga-przez-władzę-do majątku
tadeusz kotarbińskidro­gaprzezmajątekdo władzyjest mniejnieu­czci­waniżdro­gawładzędo majątkudro­ga przezprzez majątekmajątek do władzydo władzy jest mniejjest mniej nieu­czci­wanieu­czci­wa niżniż dro­gadro­ga przezprzez władzęwładzę do majątkudro­ga przez majątekprzez majątek do władzymajątek do władzy jest mniejdo władzy jest mniej nieu­czci­wajest mniej nieu­czci­wa niżnieu­czci­wa niż dro­ganiż dro­ga przezdro­ga przez władzęprzez władzę do majątkudro­ga przez majątek do władzyprzez majątek do władzy jest mniejmajątek do władzy jest mniej nieu­czci­wado władzy jest mniej nieu­czci­wa niżjest mniej nieu­czci­wa niż dro­ganieu­czci­wa niż dro­ga przezniż dro­ga przez władzędro­ga przez władzę do majątkudro­ga przez majątek do władzy jest mniejprzez majątek do władzy jest mniej nieu­czci­wamajątek do władzy jest mniej nieu­czci­wa niżdo władzy jest mniej nieu­czci­wa niż dro­gajest mniej nieu­czci­wa niż dro­ga przeznieu­czci­wa niż dro­ga przez władzęniż dro­ga przez władzę do majątku

Jes­tem nieu­czci­wa i uczci­wie możesz liczyć na moją nieu­czci­wość. Bo uczci­wi są niep­rze­widy­wal­ni. Zaw­sze mogą zro­bić coś niewiary­god­nie... głupiego  -little_rebel
jes­tem-nieu­czci­wa-i uczci­wie-możesz-liczyć-na moją-nieu­czci­wość-bo uczci­wi-są niep­rze­widy­wal­-zaw­sze mogą
Trud­no jest iść przez życie wielo­ma dro­gami jednocześnie. -Pitagoras
trud­no-jest iść-przez-życie-wielo­-dro­gami-jednocześnie
De­woc­ja: dro­ga do piekła przez świątynię. -Stanisław Fornal
de­woc­ja-dro­ga-do piekła-przez-świątynię
Wierzę, że źdźbło tra­wy nie mniej znaczy, niż dro­ga, którą po­konują gwiazdy. -Walt Whitman
wierzę-że źdźbło-tra­wy-nie mniej-znaczy-ż-dro­ga-którą-po­konują-gwiazdy
He­he. Dro­ga wol­na. Możecie iść i zdechnąć so­bie pod płotem. Wyz­wo­lenie jest tyl­ko przez pracę. -Stanisław Ignacy Witkiewicz
he­he-dro­ga wol­na-możecie iść-i zdechnąć-so­bie-pod-płotem-wyz­wo­lenie jest tyl­ko-przez-pracę