Dro­ga w górę jest drogą w dół.


dro­ga-w górę-jest drogą-w dół
heraklit z efezudro­gaw góręjest drogąw dółdro­ga w góręw górę jest drogąjest drogą w dółdro­ga w górę jest drogąw górę jest drogą w dółdro­ga w górę jest drogą w dół

Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół.Droga w górę jest drogą w dół.Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół.Ona - mi­mo wszys­tko - szła w górę. On - jak ka­mień - le­ciał w dół.Dro­ga pieniądza jest drogą bezwzględności.Nie zaw­sze dro­ga praw­na jest drogą prawą.