Drobne podłości pokrywają dzień powszedni tak, jak liście okrywają drzewa.


drobne-podłoś-pokrywają-dzień-powszedni-tak-jak-liście-okrywają-drzewa
h. jackson browndrobnepodłościpokrywajądzieńpowszednitakjakliścieokrywajądrzewadrobne podłościpodłości pokrywająpokrywają dzieńdzień powszednipowszedni takjak liścieliście okrywająokrywają drzewadrobne podłości pokrywająpodłości pokrywają dzieńpokrywają dzień powszednidzień powszedni takjak liście okrywająliście okrywają drzewadrobne podłości pokrywają dzieńpodłości pokrywają dzień powszednipokrywają dzień powszedni takjak liście okrywają drzewadrobne podłości pokrywają dzień powszednipodłości pokrywają dzień powszedni tak

Czasem człowiek ma dzień powszedni od święta.W upal­ny dzień Nie ma jak położyć się W cieniu drzewa Dzień powszedni większości ludzi jest cichym bohaterstwem na raty.Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary.Idę so­bie zamaszyście i opa­da ze mnie życie jak je­sien­ne liście. Ja­kie liście? - dębu, brzo­zy, topoli, ale to boli.Rozumować znaczy porównywać. Doskonałość rodzi się z rozumowania, tak jak owoc z drzewa.