Droga do bogactwa prowadzi przez pracę i oszczędność.


droga-do-bogactwa-prowadzi-przez-pracę-i-oszczędność
benjamin franklindrogadobogactwaprowadziprzezpracęoszczędnośćdroga dodo bogactwabogactwa prowadziprowadzi przezprzez pracępracę ii oszczędnośćdroga do bogactwado bogactwa prowadzibogactwa prowadzi przezprowadzi przez pracęprzez pracę ipracę i oszczędnośćdroga do bogactwa prowadzido bogactwa prowadzi przezbogactwa prowadzi przez pracęprowadzi przez pracę iprzez pracę i oszczędnośćdroga do bogactwa prowadzi przezdo bogactwa prowadzi przez pracębogactwa prowadzi przez pracę iprowadzi przez pracę i oszczędność

Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność.Droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, ale są kobiety, które znają krótszą drogę.Pracuj ciężko. Ćwicz. Opanuj podstawy. Nie żałuj wysiłku. Ale pamiętaj, że czasem Ci nie wyjdzie, ponieważ droga do sukcesu prowadzi przez niepowodzeniaDroga zbawienia prowadzi tylko przez męczeństwo, to smutne prawo tego świata, ale jednak prawo. Męczeństwo poniżenia jest najgorszym z męczeństw...Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół.Jeśli nie wiesz dokąd iść Sama cię droga prowadzi.