Droga do sukcesu jest pełna kobiet popychających mężów.


droga-do-sukcesu-jest-pełna-kobiet-popychających-mężów
ignacy paderewskidrogadosukcesujestpełnakobietpopychającychmężówdroga dodo sukcesusukcesu jestjest pełnapełna kobietkobiet popychającychpopychających mężówdroga do sukcesudo sukcesu jestsukcesu jest pełnajest pełna kobietpełna kobiet popychającychkobiet popychających mężówdroga do sukcesu jestdo sukcesu jest pełnasukcesu jest pełna kobietjest pełna kobiet popychającychpełna kobiet popychających mężówdroga do sukcesu jest pełnado sukcesu jest pełna kobietsukcesu jest pełna kobiet popychającychjest pełna kobiet popychających mężów

Dro­ga do suk­ce­su jest pełna ko­biet po­pychających mężów. -Ignacy Paderewski
dro­ga-do suk­­su-jest pełna-ko­biet-po­pychających-mężów
Brzydkie kobiety są zawsze zazdrosne o mężów. Piękne nigdy. Piękne nie mają na to czasu. Są zbyt zazdrosne o mężów innych kobiet. -Oscar Wilde
brzydkie-kobiety-są-zawsze-zazdrosne-o-mężów-piękne-nigdy-piękne-nie-mają-na-to-czasu-są-zbyt-zazdrosne-o-mężów-innych-kobiet
Na szczęście świat pełen jest łóżek, z których większość pełna jest kobiet. -Margaret Mitchell
na-szczęście-świat-peł-jest-łóżek-z-których-większość-pełna-jest-kobiet
Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz. -Thomas A. Edison
naszą-największą-słabośą-jest-poddawanie-ę-najpewniejszą-drogą-do-sukcesu-jest-zawsze-próbowanie-po-prostu-jeden-następny-raz
Błędy kobiet - to jeden akt oskarżenia przeciw egoizmowi, niedbalstwu i nicości mężów. -Honore de Balzac
błędy-kobiet-to-jeden-akt-oskarżenia-przeciw-egoizmowi-niedbalstwu-i-nicoś-mężów
Człowiek sukcesu idzie swoją drogą w swoim tempie. -Łukasz Kacprowicz
człowiek-sukcesu-idzie-swoją-drogą-w-swoim-tempie