Droga do szczęścia jest ciemna i ciernista, ale rozświetla ją nadzieja.


droga-do-szczęścia-jest-ciemna-i-ciernista-ale-rozświetla-ją-nadzieja
aldona różanekdrogadoszczęściajestciemnaciernistaalerozświetlanadziejadroga dodo szczęściaszczęścia jestjest ciemnaciemna ii ciernistaale rozświetlarozświetla jąją nadziejadroga do szczęściado szczęścia jestszczęścia jest ciemnajest ciemna iciemna i ciernistaale rozświetla jąrozświetla ją nadziejadroga do szczęścia jestdo szczęścia jest ciemnaszczęścia jest ciemna ijest ciemna i ciernistaale rozświetla ją nadziejadroga do szczęścia jest ciemnado szczęścia jest ciemna iszczęścia jest ciemna i ciernista

Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję.Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary.Życie jest krótkie i nie mamy zbyt wiele czasu na uprzyjemnianie go tym, którzy wędrują ciemną drogą razem z nami. Śpieszcie się kochać, nie zwlekajcie z dobrocią.Są dwa sposoby osiągnięcia : chcieć i mieć wszystko, czego się zapragnie. No i drugie: nie chcieć niczego, bo wtedy można nie mieć niczego. Pierwsza droga jest nierealna, bo nawet najpotężniejszy władca na ziemi wcześniej czy później zapragnie czegoś, co przekracza jego najpotężniejsze nawet możliwości. Jedynie druga droga nadaje się do praktykowania: nie chcieć i nie mieć. Tylko że bardzo trudno nauczyć się ograniczenia potrzeb aż do zera. Ale to jedyna osiągalna droga do szczęścia.Miłość jest ślepa, gdy świta jej nadzieja rozkoszy, ale gdy ma odzyskanie niefortunnie utraconego szczęścia na celu, potrafi z niezwykłą przenikliwością przewidzieć wszystko.Nie ma drogi do szczęścia. Szczęście jest drogą