Droga w górę jest drogą w dół.


droga-w-górę-jest-drogą-w-dół
heraklit z efezudrogagóręjestdrogądółdroga ww góręgórę jestjest drogądrogą wdroga w góręw górę jestgórę jest drogąjest drogą wdrogą w dółdroga w górę jestw górę jest drogągórę jest drogą wjest drogą w dółdroga w górę jest drogąw górę jest drogą wgórę jest drogą w dół

Dro­ga w górę jest drogą w dół.Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół.Nie zawsze droga prawna jest drogą prawą.Istnieje tylko jedna droga do innych ludzi - droga serca.Doprawdy, najpewniejszą drogą do Piekła jest droga stopniowa - łagodna, miękko usłana, bez nagłych zakrętów, bez kamieni milowych, bez drogowskazów.In­dy­widual­ność jest raczej drogą niż ce­lem i raczej drogą je­dyną niż najlepszą.