Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.


drogi-mi-jest-przyjaciel-ale-i-nieprzyjaciel-przydać-ę-może-bo-przyjaciel-pokazuje-mi-co-mogę-a-nieprzyjaciel-com-powinien-robić
fryderyk schillerdrogimijestprzyjacielalenieprzyjacielprzydaćsięmożeboprzyjacielpokazujemicomogęnieprzyjacielcompowinienrobićdrogi mimi jestjest przyjacielale ii nieprzyjacielnieprzyjaciel przydaćprzydać sięsię możebo przyjacielprzyjaciel pokazujepokazuje mico mogęcom powinienpowinien robićdrogi mi jestmi jest przyjacielale i nieprzyjacieli nieprzyjaciel przydaćnieprzyjaciel przydać sięprzydać się możebo przyjaciel pokazujeprzyjaciel pokazuje micom powinien robićdrogi mi jest przyjacielale i nieprzyjaciel przydaći nieprzyjaciel przydać sięnieprzyjaciel przydać się możebo przyjaciel pokazuje miale i nieprzyjaciel przydać sięi nieprzyjaciel przydać się może

Osobliwsza rzecz, że przyjaciel może być fałszywy, a nieprzyjaciel nigdy.Życie jest luby nieprzyjaciel, a śmierć znienawidzony przyjaciel.Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełnij jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie.Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest przy tobie nawet wtedy, gdy powinien być gdzie indziej.Przyjaciel na świeczniku - to przyjaciel stracony.