Drogi mi Platon, drogi Sokrates, ale jeszcze droższa prawda.


drogi-mi-platon-drogi-sokrates-ale-jeszcze-droższa-prawda
arystotelesdrogimiplatondrogisokratesalejeszczedroższaprawdadrogi mimi platondrogi sokratesale jeszczejeszcze droższadroższa prawdadrogi mi platonale jeszcze droższajeszcze droższa prawdaale jeszcze droższa prawda

Drogi mi jest Platon, lecz droższa prawda. -Arystoteles
drogi-mi-jest-platon-lecz-droższa-prawda
Nie­szczęśli­wie zakochana chodzi cza­sem jak pijana myśli so­bie Boże Drogi po­gubiłam wszys­tkie drogi  -artur37artur
nie­szczęśli­wie-zakochana-chodzi-cza­sem-jak pijana-myśli-so­bie-boże-drogi-po­gubiłam-wszys­tkie-drogi 
Z każdej dobrej drogi można zbłądzić. Z każdej złej drogi można zawrócić. -Aldona Różanek
z-każdej-dobrej-drogi-można-zbłądzić-z-każdej-złej-drogi-można-zawróć
Myśli oświetlają drogi czynów ale chodzą własnymi. -Karol Bunsch
myśli-oświetlają-drogi-czynów-ale-chodzą-własnymi
Dob­ry­mi chęciami piekło bru­kowa­ne, ale często i nasze drogi. -Tadeusz Gicgier
dob­ry­mi-chęciami-piekło-bru­kowa­ne-ale-często-i nasze-drogi
Człowiek czasem zbacza z drogi prawdy, ale po namyśle zazwyczaj idzie dalej. -Winston Churchill
człowiek-czasem-zbacza-z-drogi-prawdy-ale-po-namyś-zazwyczaj-idzie-dalej