Drogi prowadzą zawsze do ludzi.


drogi-prowadzą-zawsze-do-ludzi
antoine de saint - exuperydrogiprowadzązawszedoludzidrogi prowadząprowadzą zawszezawsze dodo ludzidrogi prowadzą zawszeprowadzą zawsze dozawsze do ludzidrogi prowadzą zawsze doprowadzą zawsze do ludzidrogi prowadzą zawsze do ludzi

W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść.Wszystkie drogi dobra i prawdy, prowadzą do ewangelii.Wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii.Telewizja ogłupia ludzi kulturalnych i ukulturalnia ludzi, którzy prowadzą ogłupiający tryb życia.Ostatni odcinek drogi do Boga nazywa się zawsze samotność.Należy raz na zawsze obalić legendę jakoby za niemiecką granicą były same dobre drogi.