Drzewo najlepiej rośnie gdy stoi, człowiek gdy pracuje.


drzewo-najlepiej-rośnie-gdy-stoi-człowiek-gdy-pracuje
józsef eotvosdrzewonajlepiejrośniegdystoiczłowiekpracujedrzewo najlepiejnajlepiej rośnierośnie gdygdy stoiczłowiek gdygdy pracujedrzewo najlepiej rośnienajlepiej rośnie gdyrośnie gdy stoiczłowiek gdy pracujedrzewo najlepiej rośnie gdynajlepiej rośnie gdy stoidrzewo najlepiej rośnie gdy stoi

Drzewo najlepiej rośnie, gdy spokojnie stoi; człowiek zaś, gdy pracuje.Mały człowiek rośnie, gdy zrozumie małość. Wielki człowiek maleje, gdy zapatrzy się w swoją wielkość.Jednak najlepiej uczy się człowiek dobrych manier, gdy śpi z dystyngowaną kobietą.Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Przedziwną tajemnicą w życiu człowieka jest, że rośnie nieznacznie, w ciszy, jak drzewo - trudno to dostrzec, a jednak wzrasta.