Drzewo nie smagane wichrem rzadko kiedy wyrasta i zdrowe.


drzewo-nie-smagane-wichrem-rzadko-kiedy-wyrasta-i-zdrowe
seneka młodszydrzewoniesmaganewichremrzadkokiedywyrastazdrowedrzewo nienie smaganesmagane wichremwichrem rzadkorzadko kiedykiedy wyrastawyrasta ii zdrowedrzewo nie smaganenie smagane wichremsmagane wichrem rzadkowichrem rzadko kiedyrzadko kiedy wyrastakiedy wyrasta iwyrasta i zdrowedrzewo nie smagane wichremnie smagane wichrem rzadkosmagane wichrem rzadko kiedywichrem rzadko kiedy wyrastarzadko kiedy wyrasta ikiedy wyrasta i zdrowedrzewo nie smagane wichrem rzadkonie smagane wichrem rzadko kiedysmagane wichrem rzadko kiedy wyrastawichrem rzadko kiedy wyrasta irzadko kiedy wyrasta i zdrowe

Drzewo nie smagane wichrem, rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe. -Seneka Młodszy
drzewo-nie-smagane-wichrem-rzadko-kiedy-wyrasta-silne-i-zdrowe
Pierwszy rzadko kiedy rozumie ostatniego. -Mikołaj Gogol
pierwszy-rzadko-kiedy-rozumie-ostatniego
Ludzie wspaniałomyślni rzadko kiedy bywają delikatni. -Paul Claudel
ludzie-wspaniałomyślni-rzadko-kiedy-bywają-delikatni
Rzadko kiedy czasy są surowsze niż ludzie. -Norman Mailer
rzadko-kiedy-czasy-są-surowsze-ż-ludzie
Kiedy dzicy w Luizjanie chcą mieć owoc, ścinają drzewo przy samej ziemi i zrywają owoc. Oto rząd despotyczny. -Montesquieu
kiedy-dzicy-w-luizjanie-chcą-mieć-owoc-ścinają-drzewo-przy-samej-ziemi-i-zrywają-owoc-oto-rząd-despotyczny