Drzewo wiedzy nie jest drzewem życia.


drzewo-wiedzy-nie-jest-drzewem-życia
george gordon byrondrzewowiedzyniejestdrzewemżyciadrzewo wiedzywiedzy nienie jestjest drzewemdrzewem życiadrzewo wiedzy niewiedzy nie jestnie jest drzewemjest drzewem życiadrzewo wiedzy nie jestwiedzy nie jest drzewemnie jest drzewem życiadrzewo wiedzy nie jest drzewemwiedzy nie jest drzewem życia

Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają.Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku.Miłość jest treścią naszego istnienia. Jeśli się jej wyrzekniemy, umrzemy z głodu pod drzewem życia, nie mając śmiałości, by zerwać jego owoce. Kiedy wyruszamy na poszukiwanie Miłości - ona zawsze wyjdzie nam naprzeciw. I nas wybawi.Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku oraz modlitwy.Gdy Pan potrząsa drzewem twojego życia tak, że liście spadają, wtedy pragnie tylko tego, abyś przez gołe gałęzie tym lepiej widział błękit nieba.Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.