Du­ma jest cnotą nieszczęścia.


du­-jest cnotą-nieszczęścia
francois rene de chateaubrianddu­majest cnotąnieszczęściadu­ma jest cnotąjest cnotą nieszczęściadu­ma jest cnotą nieszczęścia

Duma jest cnotą nieszczęścia.Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.Cnota jest jedynie oznaką braku rozumu. Kobieta pokrywa cnotą brzydotę moralną - jak hiszpańska królowa zwiotczałą pierś suknią pod szyję.Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy.Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.