Dużo jest wśród nas ta­kich: og­romne łakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwiek roboty.


dużo-jest wśród-nas-­kich-og­romne-łakom­stwo-na wiel­kie-czy­ny-i bar­dzo-ło-ja­kiej­kolwiek-roboty
stefan Żeromskidużojest wśródnasta­kichog­romnełakom­stwona wiel­kieczy­nyi bar­dzomałoja­kiej­kolwiekrobotydużo jest wśródjest wśród nasnas ta­kichog­romne łakom­stwołakom­stwo na wiel­kiena wiel­kie czy­nyczy­ny i bar­dzoi bar­dzo małomało ja­kiej­kolwiekja­kiej­kolwiek robotydużo jest wśród nasjest wśród nas ta­kichog­romne łakom­stwo na wiel­kiełakom­stwo na wiel­kie czy­nyna wiel­kie czy­ny i bar­dzoczy­ny i bar­dzo małoi bar­dzo mało ja­kiej­kolwiekmało ja­kiej­kolwiek robotydużo jest wśród nas ta­kichog­romne łakom­stwo na wiel­kie czy­nyłakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzona wiel­kie czy­ny i bar­dzo małoczy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwieki bar­dzo mało ja­kiej­kolwiek robotyog­romne łakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzołakom­stwo na wiel­kie czy­ny i bar­dzo małona wiel­kie czy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwiekczy­ny i bar­dzo mało ja­kiej­kolwiek roboty

Dużo jest wśród nas takich: ogromne łakomstwo na wielkie czyny i bardzo mało jakiejkolwiek roboty. -Stefan Żeromski
dużo-jest-wśród-nas-takich-ogromne-łakomstwo-na-wielkie-czyny-i-bardzo-ło-jakiejkolwiek-roboty
Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości  -nasia
coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś