Dużo to nie znaczy dobrze, ale dobrze znaczy dużo.


dużo-to-nie-znaczy-dobrze-ale-dobrze-znaczy-żo
demostenesdużotonieznaczydobrzealedobrzedużonie znaczyznaczy dobrzeale dobrzedobrze znaczyznaczy dużodużo to nienie znaczy dobrzeale dobrze znaczydobrze znaczy dużodużo to nie znaczyale dobrze znaczy dużodużo to nie znaczy dobrze

Dużo to nie znaczy dob­rze, ale dob­rze znaczy dużo.Dobrze pisać, to znaczy czynić myśl widzialną.Dobrze pisać znaczy czynić myśl widzialną.Dobrze się zamierzyć znaczy nieraz tyle, co uderzyć.Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech.Co to właściwie znaczy: być dorosłym? To znaczy wiedzieć, że nie ma cudów. To znaczy wiedzieć, że daremnie żyło się nadzieją. To znaczy być wydanym na łup smutku.