Duch po­rusza materię.


duch-po­rusza-materię
wergiliuszduchpo­ruszamaterięduch po­ruszapo­rusza materięduch po­rusza materię

Duch porusza materię.Duch prawa i duch wolności są filarami społeczeństw.Duch czasu: Duch czasu straszy nawet ateistów.(...) Dok­torze... to ta ku... ha ha ha... nie mogę... Bo mi się przy­pom­niały nasze dys­pu­ty u... uczo­ne...fe­nome­ny... fi­lozo­fia...Upa­nisza­dy... gwiaz­dy...duch i niebiosa, a kiedy po­pat­rzę na kupę, to... nie mogę! — wy­buchnął zno­wu śmie­chem — Co za duch? Kim jest człowiek? Ku­pa! Ku­pa! Kupa! Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali.Myśl po­rusza og­rom świata.