Dusza ludzka ma dwa tylko stany: jest polem walki lub pobojowiskiem.


dusza-ludzka-dwa-tylko-stany-jest-polem-walki-lub-pobojowiskiem
eliza orzeszkowaduszaludzkadwatylkostanyjestpolemwalkilubpobojowiskiemdusza ludzkaludzka mama dwadwa tylkotylko stanyjest polempolem walkiwalki lublub pobojowiskiemdusza ludzka maludzka ma dwama dwa tylkodwa tylko stanyjest polem walkipolem walki lubwalki lub pobojowiskiemdusza ludzka ma dwaludzka ma dwa tylkoma dwa tylko stanyjest polem walki lubpolem walki lub pobojowiskiemdusza ludzka ma dwa tylkoludzka ma dwa tylko stanyjest polem walki lub pobojowiskiem

Dusza ludzka zna dwa tylko stany; jest polem walki lub pobojowiskiem.Mogą istnieć nawet takie stany, w których dusza męska kobietą wprost pogardza, a zwierzę ludzkie tęskni do niej.Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka.Ludzki charakter jest Naturą w jej najwyższej formie. Żadnej korzyści nie osiągnie się z naśladowania go lub walki z nim.Naj­piękniej­szą rzeczą pod słońcem i księżycem jest ludzka dusza. Zdu­miewają mnie małe cu­da dob­ro­ci, ja­kie wyświad­czają so­bie ludzie. Zdu­miewa mnie rozwój świado­mości, upar­te trwa­nie ro­zumu w ob­liczu przesądów i roz­paczy. Zdu­miewa mnie ludzka wytrwałość.Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze.