Dusza po­pełnia błędy, gdy umysł jest zdemoralizowany.


dusza-po­pełnia-błędy-gdy-umysł-jest zdemoralizowany
isokratesduszapo­pełniabłędygdyumysłjest zdemoralizowanydusza po­pełniapo­pełnia błędygdy umysłumysł jest zdemoralizowanydusza po­pełnia błędygdy umysł jest zdemoralizowany

Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola
człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Co pros­tej myśli zwyczaj­nie się wymyka; Umysł mój jest kla­syczny, dusza romantyka. -SirNobody
co pros­tej-myśli-zwyczaj­nie ę-wymyka-umysł-mój-jest kla­syczny-dusza-romantyka
Młodość jest tak miła, że należałoby ją uwielbiać, gdyby jej dusza i umysł były równie doskonałe co ciało. -Marie De Rabutin - Chantal Sevigne
młodość-jest-tak-miła-że-należałoby-ją-uwielbiać-gdyby-jej-dusza-i-umysł-były-równie-doskonałe-co-ciało
Gdy wszystko robisz dobrze - stoisz w miejscu. Gdy popełniasz błędy - rozwijasz się. -Marcin Bielicki
gdy-wszystko-robisz-dobrze-stoisz-w-miejscu-gdy-popełniasz-błędy-rozwijasz-ę
Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska
na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń