Dusza widzi nicość i widzi wszystko, ciało jest uśpione, jęyk odcięty.


dusza-widzi-nicość-i-widzi-wszystko-ciało-jest-uśpione-jęyk-odcięty
angela folignaduszawidzinicośćwszystkociałojestuśpionejęykodciętydusza widziwidzi nicośćnicość ii widziwidzi wszystkociało jestjest uśpionejęyk odciętydusza widzi nicośćwidzi nicość inicość i widzii widzi wszystkociało jest uśpionedusza widzi nicość iwidzi nicość i widzinicość i widzi wszystkodusza widzi nicość i widziwidzi nicość i widzi wszystko

Człowiek uczony widzi sercem i umysłem - nieuk widzi jedynie oczami. -Ali
człowiek-uczony-widzi-sercem-i-umysłem-nieuk-widzi-jedynie-oczami
Pesymista widzi tylko trudności w każdej nadarzającej się okazji; optymista widzi dla siebie szansę w trudnościach, które napotyka. -Winston Churchill
pesymista-widzi-tylko-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-dla-siebie-szansę-w-trudnościach-które-napotyka
Dusza i ciało są jak małżeństwo. Muszą zestarzeć się jednocześnie. Inaczej dusza zamęczy ciało lub ciało dusze. -Konstantinos Tsatsos
dusza-i-ciało-są-jak-łżeństwo-muszą-zestarzeć-ę-jednocześnie-inaczej-dusza-zamęczy-ciało-lub-ciało-dusze
Ko­bieta nig­dy nie widzi te­go, co dla niej zro­bisz, widzi tyl­ko to, cze­go nie zrobisz. -Georges Courteline
ko­bieta-nig­dy-nie widzi-te­go-co dla-niej-zro­bisz-widzi-tyl­ko-to-cze­go-nie zrobisz
Miłość przychodzi za­daje ciosy ra­ni zwodzi Kocha niena­widzi czaruje z myśli szydzi oczernia widzi gryzie prześladuje nie da­je snu manipuluje płacze żałuje ofiar wciąż poszukuje  -Intryga
miłość-przychodzi-za­daje-ciosy-ra­-zwodzi-kocha-niena­widzi-czaruje-z-myśli-szydzi-oczernia-widzi-gryzie-prześladuje-nie-da­-snu-manipuluje
Oszczędny śpi na słomce, którą widzi w swoim oku, a ogrzewa mieszkanie belką, którą widzi w oku bliźniego. -Alfons Allais
oszczędny-śpi-na-słomce-którą-widzi-w-swoim-oku-a-ogrzewa-mieszkanie-belką-którą-widzi-w-oku-bliźniego