Dusze kobiece zdolne do bezgranicznej miłości to anielskie wyjątki; są one wśród kobiet tym, czym artyści wśród mężczyzn.


dusze-kobiece-zdolne-do-bezgranicznej-miłoś-to-anielskie-wyjątki-są-one-wśród-kobiet-tym-czym-artyś-wśród-mężczyzn
honore de balzacduszekobiecezdolnedobezgranicznejmiłościtoanielskiewyjątkionewśródkobiettymczymartyścimężczyzndusze kobiecekobiece zdolnezdolne dodo bezgranicznejbezgranicznej miłościanielskie wyjątkisą oneone wśródwśród kobietkobiet tymczym artyściartyści wśródwśród mężczyzndusze kobiece zdolnekobiece zdolne dozdolne do bezgranicznejdo bezgranicznej miłościmiłości to anielskiesą one wśródone wśród kobietwśród kobiet tymczym artyści wśródartyści wśród mężczyzndusze kobiece zdolne dokobiece zdolne do bezgranicznejzdolne do bezgranicznej miłościbezgranicznej miłości to anielskiemiłości to anielskie wyjątkisą one wśród kobietone wśród kobiet tymczym artyści wśród mężczyzndusze kobiece zdolne do bezgranicznejkobiece zdolne do bezgranicznej miłoścido bezgranicznej miłości to anielskiebezgranicznej miłości to anielskie wyjątkisą one wśród kobiet tym

Myśleć rozumnie, jest to możliwe, rzecz rzadka wśród mężczyzn, a jeszcze rzadsza wśród kobiet.Siedząc pod gołym niebem, wśród czer­ni nocy, Myślę o To­bie i o Twych us­tach co mój umysł mroczy. Myśląc o tym na­suwa się py­tanie czy abym była tą je­dyną wśród ty­lu panien? Rodzi­my się wśród ludzi, umiera­my niepo­cie­sze­ni wśród bogów.Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna.Kim jes­tem nie wiem Mo­tylem wśród sta­da ciem? Ćmą wśród motyli? Skłonni jesteśmy przywiązywać niezmierną wagę do wszystkiego, w czym sami uczestniczymy, i co bywa codziennym udziałem ludzi takich jak my. Nasza próżność nadaje tym rzeczom szczególnie zaszczytne miejsce wśród spraw dziejących się na tym świecie.