Duszy ucieczka Po­woli w rytm szaleństwa Śmiech arlekina 19.08.15 


duszy-ucieczka-po­woli-w rytm-szaleństwa-Śmiech-arlekina-190815 
lola_♡duszyucieczkapo­woliw rytmszaleństwaŚmiecharlekina190815 duszy ucieczkaucieczka po­wolipo­woli w rytmw rytm szaleństwaszaleństwa ŚmiechŚmiech arlekinaduszy ucieczka po­woliucieczka po­woli w rytmpo­woli w rytm szaleństwaw rytm szaleństwa Śmiechszaleństwa Śmiech arlekinaduszy ucieczka po­woli w rytmucieczka po­woli w rytm szaleństwapo­woli w rytm szaleństwa Śmiechw rytm szaleństwa Śmiech arlekinaduszy ucieczka po­woli w rytm szaleństwaucieczka po­woli w rytm szaleństwa Śmiechpo­woli w rytm szaleństwa Śmiech arlekina

Rytm twórczości jest nieprzerwany; wymaga totalnego, bez reszty permanentnego zaangażowania myśli, woli i wyobraźni.Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem.Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką. Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie.Najpewniejszą oznaką pogodnej duszy jest zdolność śmiania się z samego siebie. Większość ludzi taki śmiech sprawia ból.Śmiech jest dla duszy tym sa­mym, czym tlen dla płuc.Śmiech jest dla duszy tym samym, czym tlen dla płuc.