Dwóch półgłówków nie tworzy jednej głowy.


dwóch-półgłówków-nie-tworzy-jednej-głowy
krystyna sylwestrzakdwóchpółgłówkównietworzyjednejgłowydwóch półgłówkówpółgłówków nienie tworzytworzy jednejjednej głowydwóch półgłówków niepółgłówków nie tworzynie tworzy jednejtworzy jednej głowydwóch półgłówków nie tworzypółgłówków nie tworzy jednejnie tworzy jednej głowydwóch półgłówków nie tworzy jednejpółgłówków nie tworzy jednej głowy

. .można się łatwo pomylić, skoro trzeba wybrać obrządek jednej religii z istniejących dwóch tysięcy.Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy.,,Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch po­dob­nych no­cy, dwóch tych sa­mych po­całunków, dwóch jed­na­kich spoj­rzeń w oczy.” Przedtem, by dobra sztuka znalazła się na scenie, potrzeba było tylko jednej rzeczy - bohatera. Dziś dwóch - odtwórcy roli tytułowej i bohatera - dyrektora teatru, który odważy się ją wystawić.Po­ran­ny spa­cer spo­tykam dwóch na­mysłow­skich prezesów Ta­kich trzech jak tych dwóch nie ma kolesiów Ręka rączkę my­je już od pre­miera Rakowskiego Na dob­re i złe hen od za­miast te­leran­ka przemówienia Jaruzelskiego Poin­ty nie będzie bo na tych dwóch he­rosów nie ma kresu Nie należy ani okrętu przytwierdzać do jednej kotwicy, ani życia opierać na jednej nadziei.