Dwa czarne charaktery, a jak odmiennej barwy.


dwa-czarne-charaktery-a-jak-odmiennej-barwy
stanisław jerzy lecdwaczarnecharakteryjakodmiennejbarwydwa czarneczarne charakteryjak odmiennejodmiennej barwydwa czarne charakterya jak odmiennejjak odmiennej barwya jak odmiennej barwy

Pier­wszy lip­ca, dwa ty­siące szes­naście - Za­pamiętam so­bie tą datę na zawsze, bo dzi­siaj umarłem po raz os­tatni ... Od te­raz me ser­ce bez­powrot­nie jest czarne.  Jak świeże są barwy tych, co byli w cieniu.Brunetki...blondynki żółte białe czarne kręcicie... soczys­te jak owoców kosz... tu jecie To już dwa la­ta, jak zaszu­miało mi w głowie, Po roz­mo­wie z Toba, Dwa la­ta po tym jak me serce, Chciało Cie częściej witać I te­raz tyl­ko wyglądam na Spot­ka­nie z Tobą, By choć jed­no jeszcze nam się Przytrafiło...Miłość, to krótki okres, w którym jakiś bliźni odmiennej płci jest o nas tego samego mniemania co my.Krytykiem jest ten, kto swe własne wrażenia piękna umie w odmiennej wyrazić formie, nowy im nadać kształt.