Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić.


dwa-nąjobrzydliwsze-rodzaje-egoistów-to-którzy-nie-chcą-nic-dawać-i-którzy-nie-chcą-o-nic-prosić
georges lecomtedwanąjobrzydliwszerodzajeegoistówtoktórzyniechcąnicdawaćprosićdwa nąjobrzydliwszenąjobrzydliwsze rodzajerodzaje egoistówktórzy nienie chcąchcą nicnic dawaćktórzy nienie chcąchcą oo nicnic prosićdwa nąjobrzydliwsze rodzajenąjobrzydliwsze rodzaje egoistówegoistów to ciktórzy nie chcąnie chcą nicchcą nic dawaćktórzy nie chcąnie chcą ochcą o nico nic prosićdwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistówrodzaje egoistów to ciktórzy nie chcą nicnie chcą nic dawaćktórzy nie chcą onie chcą o nicchcą o nic prosićnąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ciktórzy nie chcą nic dawaćktórzy nie chcą o nicnie chcą o nic prosić

Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego. -Anonim
dziewczyny-nie-chcą-nic-prócz-męża-a-gdy-już-go-mają-chcą-wszystkiego
mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich. -thrillofit
mężczyź-dzielą ę-na trzy-grupy-tych-którzy-mają-już-ko­biety-i tych-którzy-ko­biet-nie chcą-mieć-no-i trze­cia-gru­pa-wiado­mo
Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość. -Antoni Kępiński
ludzie-którzy-przyj­mują-swoją-sta­rość-nie ro­biąc-z niej-prob­­mu-są młod­-od tych-którzy-chcą-za wszelką-cenę-zacho­wać
Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją. -Jeff Raskin
technologia-zdominowana-jest-przez-dwa-rodzaje-ludzi-tych-którzy-wiedzą-z-czym-nie-potrafią-sobie-poradzić-oraz-tych-którzy-potrafią
Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić. -Anonim
więcej-jest-tych-którzy-chodzą-do-kościoła-ż-tych-którzy-chcą-do-niego-chodzić