Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić.


dwa-nąjobrzydliwsze-rodzaje-egoistów-to-którzy-nie-chcą-nic-dawać-i-którzy-nie-chcą-o-nic-prosić
georges lecomtedwanąjobrzydliwszerodzajeegoistówtoktórzyniechcąnicdawaćprosićdwa nąjobrzydliwszenąjobrzydliwsze rodzajerodzaje egoistówktórzy nienie chcąchcą nicnic dawaćktórzy nienie chcąchcą oo nicnic prosićdwa nąjobrzydliwsze rodzajenąjobrzydliwsze rodzaje egoistówegoistów to ciktórzy nie chcąnie chcą nicchcą nic dawaćktórzy nie chcąnie chcą ochcą o nico nic prosićdwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistówrodzaje egoistów to ciktórzy nie chcą nicnie chcą nic dawaćktórzy nie chcą onie chcą o nicchcą o nic prosićnąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ciktórzy nie chcą nic dawaćktórzy nie chcą o nicnie chcą o nic prosić

Dziewczyny nie chcą nic prócz męża, a gdy już go mają chcą wszystkiego.Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Ludzie, którzy przyj­mują swoją sta­rość, nie ro­biąc z niej prob­le­mu, są młod­si od tych, którzy chcą za wszelką cenę zacho­wać swoją młodość.Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Więcej jest tych, którzy chodzą do kościoła, niż tych, którzy chcą do niego chodzić.