Dwa ra­zy da­je, kto prędko daje.


dwa-ra­zy-da­-kto-prędko-daje
publiusz syrusdwara­zyda­jektoprędkodajedwa ra­zyra­zy da­jekto prędkoprędko dajedwa ra­zy da­jekto prędko daje

Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi. -Andrzej Maksymilian Fredro
kto-ę-dwa-razy-potknie-na-kamieniu-trzeci-raz-może-go-nim-w-łeb-nie-żadnej-wymówki-kto-w-jednym-dwa-razy-błądzi
Daje dobrze i dużo, kto wraz z podarkiem daje uśmiech. -Anonim
daje-dobrze-i-żo-kto-wraz-z-podarkiem-daje-uśmiech
Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje. -Tersteegen
bogaty-jest-ten-kto-żo-posiada-bogatszy-kto-ło-potrzebuje-najbogatszy-kto-wiele-daje
Miłość jest to nitka, którą kobieta trzyma za dwa końce i daje nam do rozwinięcia. -Arsene Houssaye
miłość-jest-to-nitka-którą-kobieta-trzyma-za-dwa-koń-i-daje-nam-do-rozwinięcia
Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje. -Anatol France
jałmużna-przynosi-ulgę-temu-kto-ją-daje-a-wyrządza-zło-temu-kto-ją-otrzymuje