Dwa razy w życiu powinien być człowiek samotnym: raz w młodości, aby się wiele nauczyć; drugi raz w starości, aby się cieszyć rozważaniem dobrego, którego w życiu dokonał i pokutować za złe spełnione.


dwa-razy-w-życiu-powinien-być-człowiek-samotnym-raz-w-młodoś-aby-ę-wiele-nauczyć-drugi-raz-w-staroś-aby-ę-cieszyć-rozważaniem-dobrego
karol juliusz weberdwarazyżyciupowinienbyćczłowieksamotnymrazmłodościabysięwielenauczyćdrugistarościcieszyćrozważaniemdobregoktóregodokonałpokutowaćzazłespełnionedwa razyrazy ww życiużyciu powinienpowinien byćbyć człowiekczłowiek samotnymraz ww młodościaby sięsię wielewiele nauczyćdrugi razraz ww starościaby sięsię cieszyćcieszyć rozważaniemrozważaniem dobregoktórego ww życiużyciu dokonałdokonał ii pokutowaćpokutować zaza złezłe spełnionedwa razy wrazy w życiuw życiu powinienżyciu powinien byćpowinien być człowiekbyć człowiek samotnymraz w młodościaby się wielesię wiele nauczyćdrugi raz wraz w starościaby się cieszyćsię cieszyć rozważaniemcieszyć rozważaniem dobregoktórego w życiuw życiu dokonałżyciu dokonał idokonał i pokutowaći pokutować zapokutować za złeza złe spełnione

Kto raz okłamie, powinien przyzwyczaić się kłamać wiele razy, ponieważ aby ukryć jedno kłamstwo, potrzeba siedem innych.W tych czasach dwa razy pióra temperują; raz - gdy ma się pisać, drugi raz - jak się zbyt rozpisze.Niewielu ludzi zdobywa się na to, aby docenić drugiego człowieka - jego wysiłek, pracę, zalety charakteru, itp. Zamiast tego jest mnóstwo narzekania, obgadywania, itp. Dla mnie ważny jest drugi człowiek. Bardzo lubię ludzi - przebywać z nimi, pracować, spędzać wolny czas. Ludzie, których spotyka w życiu wiele wnoszą do mojego życia; wiele się od nich uczę.Człowiek, który dwa razy w życiu się kaja, jest strasznym obłudnikiem.Kto się dwa razy potknie na kamieniu, trzeci raz może go nim w łeb. Nie ma żadnej wymówki, kto w jednym dwa razy błądzi.Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa, czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego.