Dwa rodza­je pochwał szkodzą ta­len­tom: przed­wczes­ne i spóźnione.


dwa-rodza­-pochwał-szkodzą-­len­tom-przed­wczes­ne-i spóźnione
karol korddwarodza­jepochwałszkodząta­len­tomprzed­wczes­nei spóźnionedwa rodza­jerodza­je pochwałpochwał szkodząszkodzą ta­len­tomprzed­wczes­ne i spóźnionedwa rodza­je pochwałrodza­je pochwał szkodząpochwał szkodzą ta­len­tomdwa rodza­je pochwał szkodząrodza­je pochwał szkodzą ta­len­tomdwa rodza­je pochwał szkodzą ta­len­tom

Is­tnieją dwa rodza­je ko­biet: bo­ginie i wycieraczki.Flirt jest jak biblioteka objazdowa, w której rzadko prosi się dwa razy o ten sam tom.La­to w Grecji, Je­sień przed sześćdziesiątką - Ka­len­darz cudów.Nie mam ta­len­tu do śpiewania Nie mam ta­len­tu do tworzenia Nie mam ta­len­tu do pisania Ale mam ta­lent do ... (niech każdy do­kończy według włas­ne­go uz­na­nia) :D By­wają dwa rodza­je mi­nis­trów fi­nansów: jed­ni od­chodzą w hańbie, a drudzy - we właści­wym czasie.Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra.