Dwa rodzaje ludzi niczego nie osiągną: ci, którzy wstają dopiero długo po obudzeniu się, oraz ci, którzy się budzą dopiero długo po wstaniu.


dwa-rodzaje-ludzi-niczego-nie-osiągną-którzy-wstają-dopiero-długo-po-obudzeniu-ę-oraz-którzy-ę-budzą-dopiero-długo-po-wstaniu
eleonora rooseveltdwarodzajeludziniczegonieosiągnąktórzywstajądopierodługopoobudzeniusięorazsiębudząwstaniudwa rodzajerodzaje ludziludzi niczegoniczego nienie osiągnąktórzy wstająwstają dopierodopiero długodługo popo obudzeniuobudzeniu sięoraz ciktórzy sięsię budząbudzą dopierodopiero długodługo popo wstaniudwa rodzaje ludzirodzaje ludzi niczegoludzi niczego nieniczego nie osiągnąktórzy wstają dopierowstają dopiero długodopiero długo podługo po obudzeniupo obudzeniu sięktórzy się budząsię budzą dopierobudzą dopiero długodopiero długo podługo po wstaniudwa rodzaje ludzi niczegorodzaje ludzi niczego nieludzi niczego nie osiągnąktórzy wstają dopiero długowstają dopiero długo podopiero długo po obudzeniudługo po obudzeniu sięktórzy się budzą dopierosię budzą dopiero długobudzą dopiero długo podopiero długo po wstaniudwa rodzaje ludzi niczego nierodzaje ludzi niczego nie osiągnąktórzy wstają dopiero długo powstają dopiero długo po obudzeniudopiero długo po obudzeniu sięktórzy się budzą dopiero długosię budzą dopiero długo pobudzą dopiero długo po wstaniu

Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją. -Jeff Raskin
technologia-zdominowana-jest-przez-dwa-rodzaje-ludzi-tych-którzy-wiedzą-z-czym-nie-potrafią-sobie-poradzić-oraz-tych-którzy-potrafią
Są dwa gatunki ludzi: ci którzy dzielą ludzi na dwa gatunki i ci, którzy tego nie robią. -Anonim
są-dwa-gatunki-ludzi-którzy-dzielą-ludzi-na-dwa-gatunki-i-którzy-tego-nie-robią
Stare teksty nie poddają się gwałtownym zalotom, lubią być zdobywane długo i cierpliwie. Wtedy dopiero nagradzają tym, co w każdej miłości ma najwyższą cenę: wiernością. -Jan Parandowski
stare-teksty-nie-poddają-ę-gwałtownym-zalotom-lubią-być-zdobywane-długo-i-cierpliwie-wtedy-dopiero-nagradzają-tym-co-w-każdej-miłoś
Istnieją ludzie, którzy dopiero wtedy słyszą, gdy im się uszy obetnie. -Georg Christoph Lichtenberg
istnieją-ludzie-którzy-dopiero-wtedy-słyszą-gdy-im-ę-uszy-obetnie
Są dwa rodzaje ludzi - tacy, którym wszystko trzeba tłumaczyć i tacy, którzy i tak wszystko rozumieją. -Tom Clancy
są-dwa-rodzaje-ludzi-tacy-którym-wszystko-trzeba-tłumaczyć-i-tacy-którzy-i-tak-wszystko-rozumieją
Dwa nąjobrzydliwsze rodzaje egoistów to ci, którzy nie chcą nic dawać, i ci, którzy nie chcą o nic prosić. -Georges Lecomte
dwa-nąjobrzydliwsze-rodzaje-egoistów-to-którzy-nie-chcą-nic-dawać-i-którzy-nie-chcą-o-nic-prosić