Dwa są tylko gatunki kobiet: te, które my kompromitujemy - i te, które nas kompromitują.


dwa-są-tylko-gatunki-kobiet-te-które-my-kompromitujemy-i-te-które-nas-kompromitują
henry francois becquedwatylkogatunkikobiettektóremykompromitujemynaskompromitujądwa sąsą tylkotylko gatunkigatunki kobietktóre mymy kompromitujemykompromitujemyi tektóre nasnas kompromitujądwa są tylkosą tylko gatunkitylko gatunki kobietktóre my kompromitujemymy kompromitujemyi tektóre nas kompromitujądwa są tylko gatunkisą tylko gatunki kobietktóre my kompromitujemydwa są tylko gatunki kobiet

Są dwa gatunki ludzi: ci którzy dzielą ludzi na dwa gatunki i ci, którzy tego nie robią.Ten świat ma tak wiele dla nas, jeśli tyl­ko ma­my oczy, które to widzą, ser­ce, które to kocha i dłonie, które to dla nas zbierają.Nie za­pomi­na się osób, które były dla nas ważne, z który­mi by­liśmy szczęśli­wi, o które się martwiliśmy. Osób które były przy nas gdy było nam smut­no i ocierały nasze łzy.Nie ma kobiet brzydkich, są tylko kobiety, które nie wiedzą, że są ładne.Gdyby mężczyźni byli zdolni posłuchać głosu rozsądku, jaki wybór w miłości uczynić należy, to właśnie przekładaliby mniszki ponad wszystkie inne kobiety. Bo nic nie istnieje, co by właśnie mniszkom mogło przeszkadzać bezustannie myśleć tylko o ich miłości: nie są rozproszone przez te tysiączne rzeczy, które wypełniają i na drzazgi rozszczepiają życie kobiet, które w świecie żyją.Nie pot­ra­fimy uczyć się na cudzych błędach, czer­pać mądrości z doświad­czeń in­nych... Sa­mi mu­simy po­pełnić błąd, aby się prze­konać. Później często żałujemy. Z dru­giej stro­ny, czym byłoby życie