Dwa słowa, które najbardziej przerażają: wspólny dół.


dwa-słowa-które-najbardziej-przerażają-wspólny-dół
janina ipohorskadwasłowaktórenajbardziejprzerażająwspólnydółdwa słowaktóre najbardziejnajbardziej przerażająwspólny dółktóre najbardziej przerażają

Dwa słowa, które naj­bar­dziej prze­rażają: wspólny dół.Te dwa słowa, mój przy­jacielu, zmieniły wszystko. Te dwa słowa tchnęły we mnie no­we życie. Zbu­dowały no­we ja. Dwa słowa. Nic więcej, nic mniej.Miłość to wspólny in­te­res i wiel­kie słowa, że jest inaczej.cza­sem coś tyl­ko faj­nie się rymuje i miej­sce zajmuje w głowie... pustosłowie dwa wy­ra­zy - myśl bez skazy dwa słowa - myśl gotowa na ścian­ce błysk fleszy.. byś mądrością zgrzeszył Widzimy, że te kraje rozwijają się najbardziej, które mają dobrą monetę, upadają zaś i giną, które używają złej.Dwa są tylko gatunki kobiet: te, które my kompromitujemy - i te, które nas kompromitują.