Dwie ko­biety w do­mu - kłótnia w domu.


dwie-ko­biety-w do­mu- kłótnia-w domu
talmuddwieko­bietyw do­mu kłótniaw domudwie ko­bietyko­biety w do­mu kłótnia w domudwie ko­biety w do­mu

Ko­biety dzielą się na dwie ka­tego­rie. Na roz­trze­pane, które zaw­sze gu­bią ręka­wiczki, i na uważne, które zaw­sze jedną przy­noszą do domu. -Marlena Dietrich
ko­biety-dzielą ę-na dwie-ka­tego­rie-na roz­trze­pane-które-zaw­sze-gu­bią-ręka­wiczki-i na uważne-które-zaw­sze-jedną
Mężczyz­na może dotąd kochać dwie ko­biety, dokąd jed­na z nich się nie zorientuje. -Samuel Taylor Coleridge
mężczyz­na-może-dotąd-kochać-dwie-ko­biety-dokąd-jed­na-z nich ę-nie zorientuje
Każde pełne męskie życie powinno mieć dwie twarze: jedną ze zmarszczonym czołem i wyrazem natężonej myśli, zwróconą ku zadaniom ludzkości, drugą cichą i spokojną, w domu przy ognisku. -Henryk Sienkiewicz
każde-pełne-męskie-życie-powinno-mieć-dwie-twarze-jedną-ze-zmarszczonym-czołem-i-wyrazem-natężonej-myśli-zwróconą-ku-zadaniom-ludzkoś
Kobiety dzielą się na dwie kategorie. Na roztrzepane, które zawsze gubią rękawiczki i na uważne, które zawsze jedną przynoszą do domu. -Marlena Dietrich
kobiety-dzielą-ę-na-dwie-kategorie-na-roztrzepane-które-zawsze-gubią-rękawiczki-i-na-uważne-które-zawsze-jedną-przynoszą-do-domu
W domu powieszonego nie mówi się o stryczku. A w domu kata? -Stanisław Jerzy Lec
w-domu-powieszonego-nie-mówi-ę-o-stryczku-a-w-domu-kata
Mąż jest zawsze panem domu, a osobliwie wtedy, kiedy żony w domu nic ma. -Alojzy Żółkowski
mąż-jest-zawsze-panem-domu-a-osobliwie-wtedy-kiedy-żony-w-domu-nic