Dwie księgi, nad którymi najwięcej myślałem i nigdy nie będę żałował, że się nimi posłużyłem, to Świat i Teatr.


dwie-księgi-nad-którymi-najwięcej-myśłem-i-nigdy-nie-będę-żałował-że-ę-nimi-posłużyłem-to-Świat-i-teatr
carlo goldonidwieksięginadktóryminajwięcejmyślałemnigdyniebędężałowałżesięnimiposłużyłemtoŚwiatteatrdwie księginad którymiktórymi najwięcejnajwięcej myślałemmyślałem ii nigdynigdy nienie będębędę żałowałsię niminimi posłużyłemŚwiat ii teatrnad którymi najwięcejktórymi najwięcej myślałemnajwięcej myślałem imyślałem i nigdyi nigdy nienigdy nie będęnie będę żałowałże się nimisię nimi posłużyłemŚwiat i teatrnad którymi najwięcej myślałemktórymi najwięcej myślałem inajwięcej myślałem i nigdymyślałem i nigdy niei nigdy nie będęnigdy nie będę żałowałże się nimi posłużyłemnad którymi najwięcej myślałem iktórymi najwięcej myślałem i nigdynajwięcej myślałem i nigdy niemyślałem i nigdy nie będęi nigdy nie będę żałował

Były dwie możliwości: albo stanąć na gruncie ich zasad, albo zawisnąć nad nimi.Każdy człowiek chce zmieniać świat, kiedy zaczy­na co­kol­wiek ro­bić. Ja chy­ba nie liczyłem na to, że można zmienić świat w dosłow­nym te­go słowa znacze­niu. Myślałem, że uda się ten świat opisać.Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przestajeszTeatr jest aktywną refleksją nad samym sobą.Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi.Mądrości dzieje się z upływem czasu krzywda większa niż głupocie. Nie od razu, kiedy mądrość jeszcze walczy o swoje miejsce - dopiero kiedy je zajmie, kiedy stanie się dla wszystkich przekonywająca, kiedy zacznie być powtarzana z ust do ust, z księgi do księgi, z pokolenia na pokolenie. Blednie wówczas biedactwo, wiotczeje, więdnie, zamienia się w banalną oczywistość, która nikogo ani ziębi ani grzeje.