Dwie księgi, nad którymi najwięcej myślałem i nigdy nie będę żałował, że się nimi posłużyłem, to Świat i Teatr.


dwie-księgi-nad-którymi-najwięcej-myśłem-i-nigdy-nie-będę-żałował-że-ę-nimi-posłużyłem-to-Świat-i-teatr
carlo goldonidwieksięginadktóryminajwięcejmyślałemnigdyniebędężałowałżesięnimiposłużyłemtoŚwiatteatrdwie księginad którymiktórymi najwięcejnajwięcej myślałemmyślałem ii nigdynigdy nienie będębędę żałowałsię niminimi posłużyłemŚwiat ii teatrnad którymi najwięcejktórymi najwięcej myślałemnajwięcej myślałem imyślałem i nigdyi nigdy nienigdy nie będęnie będę żałowałże się nimisię nimi posłużyłemŚwiat i teatrnad którymi najwięcej myślałemktórymi najwięcej myślałem inajwięcej myślałem i nigdymyślałem i nigdy niei nigdy nie będęnigdy nie będę żałowałże się nimi posłużyłemnad którymi najwięcej myślałem iktórymi najwięcej myślałem i nigdynajwięcej myślałem i nigdy niemyślałem i nigdy nie będęi nigdy nie będę żałował

Były dwie możliwości: albo stanąć na gruncie ich zasad, albo zawisnąć nad nimi. -Stanisław Jerzy Lec
były-dwie-możliwoś-albo-stanąć-na-gruncie-ich-zasad-albo-zawisnąć-nad-nimi
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przestajesz -Nancy Drew
jesteśmy-odzwierciedleniem-pięciu-osób-z-którymi-spędzamy-najwięcej-czasu-to-oni-nas-motywują-doradzają-krytykują-przyjrzyj-ę-z-kim-ty
Teatr jest aktywną refleksją nad samym sobą. -Novalis
teatr-jest-aktywną-refleksją-nad-samym-sobą
Dwie są drogi, jedna droga życia, a druga śmierci i wielka jest różnica między nimi. -Didache
dwie-są-drogi-jedna-droga-życia-a-druga-śmierci-i-wielka-jest-różnica-między-nimi