Dwie przesady: wykluczyć rozum, przyjmować tylko rozum.


dwie-przesady-wykluczyć-rozum-przyjmować-tylko-rozum
blaise pascaldwieprzesadywykluczyćrozumprzyjmowaćtylkorozumdwie przesadywykluczyć rozumprzyjmować tylkotylko rozumprzyjmować tylko rozum

Prasa unicestwia ludzi, wyniszcza duszę, serce, honor, rozum - o! rozum przede wszystkim.Wiedza czyni człowieka łagodnym; rozum skłania go do ludzkości; jedynie przesądy każą się jej wyrzekać.Rozum nie jest, jak uczą niektórzy, początkiem i przewodnikiem cnoty - tę rolę spełniają popędy. Najpierw musi się wytworzyć nieświadomy pęd ku temu co szlachetne, a potem dopiero rozum udziela swego przyzwolenia i sądu. Dlatego też popędy skierowane ku cnocie stanowią lepszy punkt wyjścia niż rozum. Przyzwyczajenie staje się drugą naturą.Potężne są, niezbadane dla nas tajemnice natury; więc prostotę życia wikłają nam nieraz przesądy, których z myśli rozum wyplenić nie potrafi.Dwie skraj­ności: wyk­luczyć ro­zum, przyj­mo­wać tyl­ko rozum.Tylko krótki rozum gniew pamięta długo.