Dwie rzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mu: czas i piękno.


dwie-rzeczy-nie dają ę-spro­wadzić-do żad­ne­go-rac­jo­naliz­mu-czas-i piękno
simone weildwierzeczynie dają sięspro­wadzićdo żad­ne­gorac­jo­naliz­muczasi pięknodwie rzeczyrzeczy nie dają sięnie dają się spro­wadzićspro­wadzić do żad­ne­godo żad­ne­go rac­jo­naliz­muczas i pięknodwie rzeczy nie dają sięrzeczy nie dają się spro­wadzićnie dają się spro­wadzić do żad­ne­gospro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mudwie rzeczy nie dają się spro­wadzićrzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­gonie dają się spro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mudwie rzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­gorzeczy nie dają się spro­wadzić do żad­ne­go rac­jo­naliz­mu

Różni­ce między ge­nerac­ja­mi spro­wadzają się do te­go, że ja­kiś czas piszą: Dwie rzeczy dają duszy największą siłę: wierność prawdzie i wiara w siebie.Nasze cza­sy można spro­wadzić do pros­tej for­muły: podróże kos­miczne plus seks.Piękno rzeczy śmier­telnych mi­ja, lecz nie piękno sztuki.Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.Spoj­rzałam w niebo - było ciem­ne.. beż żad­nych gwiazd.. Zas­mu­ciłam się. I wte­dy zo­baczyłam, jak pięknie światła wielu la­tar­ni i te z okien in­nych ludzi oświet­lają tę noc... Zachwy­ciłam się głupi­mi latarniami?! A może piękno rzeczy za­leży od te­go, jak na nie spojrzymy..?